فارسی    العربی    English
          لینکستان سایت دکتر عامری    نقشه سایت دکتر عامری     نقشه سایت دکتر عامری تماس با دکتر عامری نقشه سایت دکتر عامری صفحه اصلی دکتر عامری

اسهال/

                                                                                  اسهال

اسهال عبارت است از افزايش در تعداد دفعات دفع مدفوع يا کاهش قوام مدفوع( بيشتر آبکي شدن مدفوع). اگرچه تغييرات در تعداد دفعات دفع مدفوع و آبکي شدن مدفوع از يکديگر متفاوت و به هم وابسته نيستند ولي اغلب اوقات اين دو با هم هستند.

اسهال بايستي از ? وضعيتي ديگري که با آن اشتباه مي شود افتراق داده شود.اگر چه اين وضعيتها همراهي با اسهال مي کنند ولي اغلب داراي علل متفاوت و درمان هاي متفاوتي از اسهال هستند.اين وضعيتهاي ديگر عبارتند از:

?- بي اختياري مدفوع. که شامل عدم توانايي از خود نگه داشتن از اجابت مزاج تا زمان مناسب است ، به عنوان مثال تا زماني که فردي به توالت برسد.

?-  نياز شديد مقعدي (rectal urgency ) ، که به صورت يک نياز شديد دفع خود را بروز داده و آنچنان قوي است که اگر يک توالت فورأ در دسترس نباشد بي اختيار مي شود.

?-  تخليه غير کامل. داشتن احساس اجابت مزاج بلافاصله بعد از يک دفع ، به طوري که در دفعه دوم مشکل در دفع بيشتر مدفوع دارند.

?- احساس مدفوع بلافاصله بعد از خوردن غذا.

چگونه اسهال تعريف مي شود؟

اسهال را مي توان بر اساس اصطلاحات مطلق و نسبي بر اساس تعداد دفعات دفع و يا قوام(آبکي بودن) مدفوع تعريف کرد.

-  تعداد دفعات دفع. اسهال به معني مطلق داشتن تعداد دفعات دفع بيش از حد طبيعي است.بنابر اين از آنجايي که در افراد سالم حداکثر تعداد دفعات دفع مدفوع ? بار در روز است، اسهال را مي توان تعريف کرد اگر تعداد دفعات دفع بيش از ? باشد.اسهال نسبي به معني داشتن دفعات دفع بيش از معمول است. بنابر اين، اگر فردي که معمولأ يک بار دفع مدفوع روزانه دارد ،دچار ? دفع روزانه شود ،مي گوييم دچار اسهال شده است ، اگر چه بيش از ? بار در روز نيست و به معني مطلق اسهال نيست .

- قوام مدفوع. تعريف اسهال به معني مطلق کلمه بر اساس قوام مدفوع مشکل است ، چون قوام مدفوع در افراد سالم بر اساس نوع غذا تغيير مي کند. بنابراين، افرادي که از سبزيجات بيشتر استفاده مي کنند مدفوع شل تري در مقايسه با افرادي که از سبزيجات کمتري استفاده مي کنند دارند.مدفوع شل و آبکي معمولآ غير طبيعي است و بايد به عنوان اسهال قلمداد کرد.تعريف نسبي اسهال بر اساس قوام مدفوع ساده تر است.بنابراين، فردي که داراي مدفوع آبکي نسبت به قبل مي شود داراي اسهال است، اگرچه مدفوع در اندازه طبيعي با در نظر گرفتن قوامش باشد.

چرا اسهال توسعه مي يابد؟

با اسهال، مدفوع معمولآ آبکي تر است هرجند که تعداد دفعات دفع افزايش يابد يا خير . اين آبکي شدن مدفوع که از نرم تا کاملآ آبکي است به علت افزايش آب در مدفوع است.در خلال يک هضم طبيعي غذا توسط ترشح زياد آب به وسيله معده،قسمت بالايي روده کوچک، غده لوز المعده(پانکراس)،و کيسه صفرا به صورت مايع در مي آيد. غذايي که هضم نشده است به صورت مايع به قسمت پايين روده کوچک و روده بزرگ (کولون) مي رسد.قسمت پايين روده کوچک و عمدتأ روده بزرگ آب را جذب کرده و غذاي هضم نشده را تبديل به مدفوع کم و بيش جامد شکل گرفته مي کند. افزايش ميزان آب در مدفوع زماني اتفاق مي افتد که معده و يا روده کوچک مقدار زيادي مايع ترشح کند، قسمت پائين روده کوچک و روده بزرگ ، آب کافي را جذب نکند، و يا هضم نشده باقي بماند< غذاهاي مايع خيلي سريع تر از روده کوچک و بزرگ گذشته و آب کافي از آنها گرفته مي شود. البته بيش از يکي از اين روندهاي غير طبيعي ممکن است با هم در يک زمان اتفاق بيفتد.

براي مثال بعضي از ويروس ها،باکتري ها،پارازيت ها موجب افزايش ترشح ترشح مايع مي شوند هم از طريق تجاوز و ملتهب کردن لايه دروني روده کوچک(التهاب باعث تحريک لايه به ترشح مايع مي شود)و يا به وسيله توليد سم(مواد شيميايي)که همچنين باعث تحريک لايه داخلي و ترشح مي شود ولي بدون اينکه موجب التهاب شود. التهاب روده کوچک و بزرک در اثر باکتري و يا بيماريهاي التهابي روده کوچک وبزرگ (ileitis & colitis) مي تواند سرعت عبور غذا را در روده افزايش دهد، و موجب کاهش زمان در دسترس براي جذب آب مي شود.وضعيتهاي کولون مانند کوليت کلاژني ميتواند موجب از بين بردن توانايي جذب آب در کولون شود.

اسهال عمدتأ به دو نوع تقسيم مي شود ، حاد و مزمن. اسهال حاد به مدت چند روز و تا يک هفته ادامه مي يابد.اسهال مزمن را مي توان از چند طريق تعريف کرد ولي اغلب بيش از? هفته طول مي کشد.مهم است که بتوان بين اسهال حاد و مزمن افتراق قائل شد زيرا که آنها معمولأ علل مختلفي دارند، و احتياج به آزمايشات تشخيصي متفاوتي دارند، و احتياج به درمان هاي متفاوتي دارند.

علل شايع اسهال حاد چيست؟

شايعترين علل اسهال حاد عفونتهاي ويروسي، باکتريايي، و پارازيتي است.باکتري ها همچنين مي توانند موجب مسموميت غذايي حاد شوند. سومين علت مهم اسهال حاد داروها هستند.

گاستروانتريت(اسهال) ويروسي

گاستروانتريت ويروسي(عفونت ويروسي معده و روده کوچک)، شايعترين علت اسهال حاد در جهان است.علائم گاستروانتريت ويروسي(حالت تهوع،استفراغ،دردهاي پيچشي شکمي ،اسهال) به صورت مشخص ?? تا?? ساعت طول مي کشد.برخلاف عفونت باکتريايي انتروکوليت(عفونت باکتريايي روده کوچک و کولون)،بيماران با گاسترو انتريت ويروسي خون و عفونت در مدفوع ندارند و يا کم دارند اگر تب در کار نباشد.

گاستروانتريت ويروسي مي تواند به صورت انفرادي (در يک فرد) و يا به صورت اپيدمي ( در ميان دسته اي از افراد) اتفاق مي افتد. موارد انفرادي اسهال احتمالأ به وسيله چند ويروس مختلف ايجاد مي شود و معتقد به اين هستند که در اثر تماس فرد با فرد انتقال مي يابد. شايعترين علت اسهال اپيدميک (مانند آنچه در کشتي هاي مسافرتي رخ مي دهد) کالسي ويروسها (calciviruses) هستند. کاسي ويروسها به وسيله غذاي آلوده که توسط منتقل کننده هاي بيمار صورت ميگرد يا به وسيله تماس مستقيم فرد به فرد انتقال مي يابد.

مسموميت غذايي

مسموميت غذايي يک ناخوشي ساده است که به وسيله سمي که توسط باکتري ها توليد مي شود ايجاد مي گردد.سم موجب دل درد(دل پيچه) و و استفراغ و همچنين موجب مي شود که روده کوچک مقدار زيادي آب ترشح کند که منجر به اسهال مي گردد.علائم مسموميت غذايي معمولا کمتر از ?? ساعت طول مي کشد.با بعضي از باکتري ها سم در غذا قبل از اينکه خورده شود توليد مي شود ،در حالي که با ديگر باکتري ها، سم در روده توليد مي شود بعد از اينکه غذا خورده شد.علائم معمولأ در عرض چند ساعت ظاهر مي شود زماني که مسموميت غذايي به علت سم شکل گرفته در غذا قبل از خوردن آن باشد. علائم دير تر پيدا مي شود زماني که سم در روده شکل بگيرد(چون که باکتري براي توليد سم احتياج به زمان دارد). بنابراين،در مورد اخير ، علائم معمولأ بعد از ? تا ?? ساعت ظاهر مي شود.

باکتري استاف اورئوس يک نمونه از باکتري هايي است که توليد سم در غذا مي کند قبل از اينکه خورده شود.براي نمونه ، غذاهاي آلوده شده با استاف (مانند سالاد، گوشت،يا ساندويچ با مايونز) که در طول شب در هواي اتاق بيرون از يخچال باشد.باکتري استاف در غذا تکثير پيدا مي کند و  توليد سم مي کند. کلوستريديوم (clostridium perfringens) يک نمونه از باکتري هايي است که در غذا شروع به تکثير مي کند(معمولأ غذاهاي کنسرو شده)،و بعد از اينکه غذاي آلوده شده خورده شد توليد سم در روده کوچک مي کند.

اسهال مسافران

گونه هاي مختلفي از باکتري E. COLI وجود دارد ، بيشتر E.COLI ها باکتري هاي فلور طبيعي در روده کوچک و کولون هستند و غير بيماري زا هستند، به اين معني که آنها در روده موجب بيماري نمي شوند. با اين حال، اين E.COLI هاي غير بيماري زا مي توانند موجب بيماري شوند، هرچند که،اگر خارج از روده توسعه يابند، به عنوان مثال، در مجاري ادراري ( آنجا که موجب عفونت کليه و مثانه ) مي شوند و يا به داخل جريان خون و موجب عفونت خوني (SEPSIS).

معدودي از گونه هاي e.coli ،هرچند که، بيماري زا هستند(به اين معني که توليد بيماري در روده و کولون مي کنند).اين گونه هاي بيماري زا از E.COLI به وسيله توليد سم موجب اسهال مي شوند وموسوم به(EPEC) هستند. اسهال مسافران اغلب به وسيله گونه ETEC باکتري E.COLI ايجاد مي گردد، که توليد اسهال به علت سم توليد شده باکتري است .

توريست هايي که از کشورهاي خارجي با آب و هواي گرم و رعايت کم اصول بهداشتي(مکزيک،قسمتي از افريقاوغيره) ديدن مي کنند، مي توانند اسهال ETEC پيدا کنند به وسيله خوردن غذاهاي آلوده مانند ميوه ها، سبزيجات،غذاهاي دريايي،گوشت خام،آب و قالبهاي يخ. سم توليد شده توسطETEC   موجب شروع اسهال،دردهاي شکمي،حالت تهوع و گاه استفراغ مي شود.اين علائم معمولا بين ? تا? روز بعد از ورود به کشور خارجي شروع و کلأ در خلال ? روز رفع مي شوند.گاهگاهي ،باکتري هاي ديگر يا پارازيتها مي تواند موجب اسهال در مسافران شوند (براي مثال شيگلا،ژيارديا،کامپيلو باکتر).اسهالي که به وسيله اين ارگانيسمهاي ديگر ايجاد مي شود معمولأ بيشتر از ? روز طول مي کشد.

اسهال باکترياييBacterial enterocolitis

باکتري هايي که باعث اسهال ميشوند به علت تهاجم باکتري به روده و کولون ايجاد انتروکوليت مي کند(التهاب روده کوچک و کولون) به وسيله علائم التهاب (خون يا چرک در مدفوع و تب)و دردهاي شکمي همراه با اسهال مشخص مي شوند.شايعترين باکتري که موجب انتروکوليت حاد در امريکا ميشود کامپيلوباکتر ژوژني campylobacter jejuni است.ديگر باکتري هايي که موجب انتروکوليت حاد مي شوند شامل شيگلا،سالمونلا و EPEC هستند. اين باکتريها معمولأ به وسيله نوشيدن آب هاي آلوده و غذاهاي آلوده مانند سبزيجات،مرغ خانگي،و محصولات لبني ايجاد مي گردد.

انتروکوليت ايجاد شده به وسيله باکتري کلستريديوم ديفيسيلClostridium difficile غير معمول است ، چون اين به وسيله آنتي بيوتيک درماني ايجاد مي گردد.اين باکتري همچنين شايعترين علت عفونت بيمارستاني است(عفونت هايي که در بيمارستان گرفته مي شود)و موجب اسهال مي گردد.

گونهO???:H?  يک گونه از باکتريE.COLI است که توليد سمي مي کند که موجب اسهال خوني مي گردد (اسهال همراه با خون).يک بروز اسهال خوني در امريکا اتفاق افتاده که نشانه هاي آن را در گوشت هاي آلوده همبرگر سازي ها ديده و(موسوم به کوليت همبرگري) است.

تقريبأ ?% از بيماراني که با گونه E.COLI O???:H? عفوني شده اند دچار سندرمHemolytic uremic syndrome(HUS) شده اند ، سندرمي که مي تواند معمولأ در بچه ها منجر به نارسايي کليه شود. بعضي از مدارک بيانگر اين است که استفاده طولاني مدت از داروهاي ضد اسهال و استفاده از آنتي بيوتيک ها شانس HUS  را افزايش مي دهد.

پارازيتها

عفونت هاي پارازيتي جزء علل شايع اسهال در امريکا نيستند. عفونت با ژيارديا Giardia lamblia در افرادي که در کوهستان گردش مي کنند و يا کساني که با کشتي و هواپيما مسافرت مي کنند و به وسيله نوشيدن آب آلوده منتقل مي شود.عفونت با ژيارديا معمولآ همراه با التهاب نيست،خون يا چرک در مدفوع نيست و تب کمي دارند.عفونت با آميب (اسهال آميبي) معمولأ در خلال مسافرت به کشورهاي توسعه نيافته ايجاد و همراه با علائم التهاب خون و چرک در مدفوع و تب هستند.

کريپتوسپوريديومcryptosporidium  يک پارازيت توليد کننده اسهال است که به وسيله آب آلوده انتقال مي يابد،چون در آب کلر زده شده زنده مي ماند. سيکلوسپوراcyclospora  يک پارازيت به وجود آورنده اسهال است که همراه با تمشک هاي گواتمالا است .

داروها

اسهال به وسيله دارو خيلي  شايع است، چون خيلي از داروها موجب اسهال مي گردند.نشانه اسهال به وسيله دارو اين است که اسهال خيلي زود بعد از شروع دارو ايجاد مي شود. داروهايي که خيلي شايع موجب اسهال مي گردند، آنتي اسيد ها و مکمل هاي غذايي که حاوي منيزيوم هستند مي باشند.ديگر گروه داروهايي که موجب اسهال مي گردند داروهاي غير استروئيدي ضد التهابي NSAIDs ،داروهاي شيمي درماني، آنتي بيوتيک ها، داروهاي کنترل کننده نامنظمي قلب(antiarrythmics)  و داروهاي براي فشار خون بالا. چند نمونه کم از داروهاي به خصوص که عمدتأ باعث اسهال مي گردند ميزو پروستولmisoprostol(cytotec)  ،کينيدينquinidine ،اولسالازينolsalazine ،کولچيسينcolchicine، متوکلوپراميد،سيزاپرايدcisapride .

علل شايع اسهال مزمن چيست؟

سندرم کولون تحريک پذيرIBS)). يکي از علل کارکردي اسهال يا يبوست است .هيچ التهابي وجود ندارد. ممکن است به وسيله چند مسئله زير ساختي بوجود بيايد، ولي اعتقاد بر اين است که شايعترين علت عبور سريع محتويات روده اي از کولون است.

بيماريهاي عفوني. معدودي از بيماريهاي عفوني هستند که مي توانند موجب اسهال مزمن گردند، به عنوان مثال ژياردياGiardia lamblia  ،افراد با بيماري AIDS ، اغلب عفونتهاي مزمن در روده خود دارند که موجب اسهال مي گردد.

زياد رشد کردن باکتري در روده کوچک.به علت مسائل روده کوچک باکتري هاي فلور طبيعي روده بزرگ به داخل روده کوچک گسترش يافته .آنها در موقعيتي قرار دارند که غذا را هضم کرده که روده کوچک وقت کافي براي هضم و جذب غذا را ندارد.مکانيزمي که منجر به اسهال در رشد بيش از باکتري  مي شود شناخته شده نيست.

بعد از عفونتها.بعد از عفونتهاي حاد ويروسي،باکتريايي،پارازيتي، بعضي از افراد به اسهال مزمن تبديل مي شوند. علت اين نوع اسهال مشخص نيست،اما بعضي از افراد رشد بيش از حد باکتري در روده کوچک دارند.

بيماري التهابي روده(IBD).بيماري کرونCrohns  وکولون زخميulcerative colitis بيماريهايي که موجب التهاب روده کوچک و کولون مي شوند، به طور عادي موجب اسهال مزمن مي شوند. 

سرطان روده بزرگ(کولون).سرطان روده بزرگ هم موجب اسهال و هم موجب يبوست مي شود.اگر که سرطان راه عبور مدفوع را سد کند، اين معمولأ منجر به يبوست مي شود. بعضي از مواقع، با وجود يک انسداد ،ترشح آب پشت انسداد، و نشط مدفوع آبکي ازپشت انسداد و اطراف سرطان موجب اسهال مي گردد.سرطان،به خصوص در قسمت انتهايي روده منجر به مدفوع باريک مي شود.سرطان در مقعد مي تواند منجر به حس تخليه ناکافي شود.

يبوست شديد.به وسيله انسداد کولون مدفوع سخت شده ،مسائل شبيه به سرطان کولون ،همانطور که شرح داده شد ايجاد مي گردد.

سو ء جذب کربوهيدراتها (قند). سوء جذب کربوهيدراتها يا قند، يک عدم توانايي در هضم و جذب قندها است.شناخته شده ترين سوء جذب شکر با فقدان آنزيم لاکتاز شناخته مي شود(همچنين به عنوان عدم تحمل لاکتوز يا شير شناخته مي شود)، که در آنها محصولات شير که داراي قند شير(لاکتوز) هستند موجب اسهال مي گردد.به علت عدم وجود آنزيم روده اي لاکتاز ، لاکتوز در روده شکسته نمي شود، آنزيمي که به صورت نرمال در روده وجود دارد.بدون شکسته شدن لاکتوز نمي تواند در بدن جذب شود. لاکتوز هضم نشده به کولون مي رسد و بر اساس خاصيه اسمز مقدار زيادي آب را به کولون مي کشد. اين منجر به اسهال مي گردد.اگر چه لاکتوز شايعترين شکل سوء جذب قندها است، ديگر قندها در غذا همچنين مي توانند موجب اسهال شوند،شامل فروکتوز و سوربيتول.

سوء جذب چربي. سوء جذب چربي عدم توانايي در هضم و جذب چربي است. سوء جذب چربي ممکن است اتفاق بيافتد به علت کاهش ترشحات لوزالمعده (پانکراس) که براي جذب طبيعي چربي لازم است.براي مثال (به علت پانکراتيت و يا سرطان پانکراس) ، يا به علت بيماري هاي پوشش داخلي روده کوچک که مانع جذب چربي هضم شده مي گردد(براي مثال، بيماري سيلياکceliac disease). چربي هضم نشده وارد آخرين قسمت روده کوچک و کولون شده آنجا که باکتري ها آن را تبديل به موادي(شيميايي) مي کنند که موجب مي شود آب به وسيله روده کوچک و کولون ترشح شود.گذر از روده کوچک و بزرگ ممکن است خيلي سريع باشد وقتي که سوء جذب چربي وجود دارد.

بيماريهاي غدد مترشحه داخلي.چند بيماري غدد مترشحه داخلي(عدم تعادل هورمونها) ممکن است موجب اسهال شوند، براي مثال،بيش از حد کار کردن غده تيروءيد(پرکاري تيروييد) و يا کم کاري غده هيپوفيز و آدرنال(بيماري آديسون).

سوء استفاده از ملين ها.سو ء مصرف از ملين ها به وسيله افرادي که نياز به توجه دارند و يا مي خواهند وزن خود را کاهش دهند ، يکي از علل گاه و بيگاه اسهال است.

عوارض اسهال چيست؟ 

کاهش آب بدن(dehydration) زماني اتفاق مي افتد که مقدار زيادي آب و مواد معدني(الکتروليتها) از بدن به علت اسهال ،همراه يا بدون استفراغ دفع شوند.کاهش آب بدن در بين بيماران بالغ با اسهال حاد که مقدار زيادي مدفوع دارند شايع است، به خصوص زماني که دريافت مايعات به علت بيحالي کاهش يافته و يا همراه با استفراغ و حالت تهوع است. اين همچنين در بين نوزادان و بچه هاي کوچک که دچار گاسترو انتريت ويروسي و عفونتهاي باکتريال مي شوند شايع است. بيماران با کاهش آب بدن ملايم ممکن است فقط تشنگي و خشکي دهان را تجربه مي کنند.کاهش آب بدن متوسط تا شديد همراه با کاهش فشار در حالت ايستادن همراه با غش syncope(ضعف کردن در حال ايستادن به خاطر کاهش حجم خون، که موجب افتادن فشار خون در زمان ايستادن مي گردد)،کاهش حجم ادرار،ضعف شديد،شوک،نارسايي کليه،پريشاني،اسيدوز(مقدار زياد اسيد در خون)،و بيهوشي است.

الکتروليتها(املاح) در زماني که اسهال طولاني و شديد است ،از دست مي رود.و کمبود الکتروليتها اتفاق مي افتد.شايعترين کمبود هاي الکتروليتي باسديم و پتاسيم اتفاق مي افتد.ميزان کلر و بيکربنات نيز ممکن است غير طبيعي شود.

در نهايت ،سوزش مقعد به علت عبور مکرر مدفوع آبکي که حاوي مواد تحريک کننده است.

چه زمان براي اسهال بايد به پزشک مراجعه کرد؟

بيشتر موارد اسهال ملايم و کوتاه مدت است و احتياجي به مراقبت و توجه پزشک ندارد. در موارد زير بايستي با پزشک مشورت شود:

- تب بالا(درجه حرارت بالاتر از ??? درجه فارانهايت)

-  دل درد ملايم تا شديد همراه با سفتي شکم

-  اسهال خوني که بيانگر التهاب شديد روده است.

-  اسهال در افرادي با بيماري هاي زمينه جدي ، که براي آنها کاهش آب بدن همراه با عواقب جدي است،براي مثال، ديابت،بيماري قلبي،ايدزAIDS

-  اسهال شديد بدون نشان دادن علائم بهبود بعد از ?? ساعت.

-  کاهش آب بدن متوسط تا شديد.

- استفراغ طولاني مذت که مانع خوردن مايعات شود.

-  اسهال شديد در زنان حامله به خاطر نگراني از سلامت جنين.

-  اسهال که در خلال يا بلافاصله بعد از تمام کردن دوره آنتي بيوتيک اتفاق افتد، چون که اسهال ممکن است بيانگر عفونتهاي در رابطه با آنتي بيوتيک با C.difficile که احتياج به درمان دارد.

-  اسهال بعد از بازگشت از کشورهاي در حال توسعه يا اردوهاي کوهستاني چون ممکن است عفونت با ژيارديا باشد(که براي اين درمان وجود دارد).

-  اسهالي که در بيماران با بيماري مزمن روده اي مانند کوليت يا بيماري کرونCrohns disease باشد ، چون ممکن است اسهال بيانگر بدتر شدن بيماري زمينه اي يا يک عارضه از بيماري باشد ، که هر دو احتياج به درمان دارند.

-  اسهال حاد در نوزادان و بچه هاي کوچک به منظور مطمئن بودن از گرفتن مايعات خوراکي کافي(نوع،مقدار،وميزان)،براي پيشگيري يا درمان کاهش آب بدن و براي جلوگيري از عوارض سوء مصرف مايعات مانند تشنج و اختلالات آب و الکتروليتهاي خون.

-  اسهال مزمن.

آزمايشات مفيد در ارزيابي اسهال چيست؟

اسهال حاد. اسهال حاد معمولأ به چند تست نيازمند است. اندازه گيري فشار خون در حالت ايستاده و خوابيده ميتواند کاهش فشار ارتواستاتيک و وجود کاهش آب بدن را اثبات کند.اگر کاهش آب بدن متوسط يا شديد باشد يا کاهش املاح به نظر آيد الکتروليتهاي خون نيز بايستي اندازه گيري شوند.

آزمايش مقدار کمي از مدفوع در زير ميکروسکوپ ممکن است نشان دهنده گلبولهاي سفيد که بيانگر وجود التهاب روده اي و آزمايشات بيشتري را طلب مي کند،به خصوص کشت مدفوع براي باکتري و آزمايش جهت انگل ها. اگر در خلال دو هفته گذشته آنتي بيوتيک گرفته باشند ،مدفوع بايستي براي سم ميکروبc.difficile  آزمايش شود. آزمايش مدفوع يا خون براي ويروسها به ندرت انجام مي شود.اگر اخيرأ مسافرت به کشورهاي توسعه نيافته و کوهستان داشته ، مدفوع بايستي براي ژيارديا Giardia ازمايش شود.

اسهال مزمن.با اسهال مزمن ديدگاه معمولأ از کاهش آب بدن و عفونت(به استثناي ژيارديا) به طرف تشخيص علل غير عفوني اسهال مي رود.(مبحث علل شايع اسهال مزمن را مطالعه فرماييد). ممکن است نياز به راديولوژي از روده ها (تنقيه باريم،وupper GI series )، يا اندوسکوپيEsophagogastroduodenoscopy) يا EGD ،يا کلونوسکوپيcolonoscopy) با نمونه برداري ها. سوء جذب چربي را ميتوان با اندازه گيري ميزان چربي در مدفوع جمع آوري شده در ?? ساعت تشخيص داد. سوء جذب قند را ميتوان با حذف قند صدمه زننده از غذا يا با انجام آزمايش تنفس هيدروژن(Hydrogen breath test) . تست هيدروژن همچنين در تشخيص، رشد بيش از حد باکتري در روده کوچکbacterial overgrowth کاربرد دارد. کم کاري غده هيپوفيز و فوق کليوي و پرکاري غده تيروئيد را مي توان به وسيله اندازه گيري ميزان خوني کورتيزولcortisol  و هورمونهاي تيروئيد، به ترتيب تشخيص داد.بيماري سيلياک celiac را ميتوان با آزمايشات خوني و نمونه برداري از روده کوچک تشخيص داد.

چطور بايد از کاهش آ ب بدن جلوگيري و آن را درمان کرد؟

محلول هاي خوراکي الکتروليتي(ORS)  مايع هايي هستند که در برگيرنده کربوهيدرات ها(گلوکز يا rice syrup) و الکتروليتها(سديم ، پتاسيم،کلر،و سيترات يا بيکربنات) است.به صورت ابتکاري سازمان بهداشت جهاني (WHO)، الکتروليت خوراکي WHO-ORS را براي بازيافت آب و الکتروليت در قربانيان اسهال هاي شديد مانند وبا توصيه کرده است.اين محلول خوراکي داراي گلوکز و الکتروليتها است.گلوکز در محلول مهم است چون قدرت به روده مي دهد تا سريعأ آب و الکتروليت ها را جذب کند.هدف از الکتروليتها در محلول پيشگيري و درمان کمبودهاي الکتروليتي است.در ايالات متحده ،محصولات تجاري در دسترس از قبل آماده شده ORS که شبيه به نوع سازمان بهداشت جهاني آن است جهت بازيافت و پيشگيري از کاهش آب بدن در دسترس است.مثال هايي از اين محصولات،pedialyte ,Infalyte,Rehydralyteو resol .

بيشتر محصولات او ار اس خوراکي در دسترس در ايالات متحده حاوي گلوکز است.infalyte تنها نمونه آن است که به جاي گلوکز، کربوهيدرات برنج دارد.بيشتر پزشکان اعتقاد بر اين دارند که هيچ تفاوت مهمي بين کارآيي گلوکز و کربو هيدرات برنج وجود ندارد.

نوزادان و بچه هاي کوچک.بيشتر اسهال هاي حاد در نوزادان و بچه هاي کوچک به علت گاستروانتريت هاي ويروسي است و معمولأ کوتاه مدت است.آنتي بيوتيک به صورت عادي براي اسهال ويروسي توصيه نمي شود.هرچند که تب،استفراغ،و مدفوع آبکي ميتواند علائم ديگر عفونتهاي اطفال،مانند عفونت گوش مياني(otitis media)،ذات الريه(پنوموني)،عفونت مثانه،عفونت خونيsepsis)) و مننژيت. اين بيماري ها ممکن است احتياج به آنتي بيوتيک زودرس داشته باشند.

نوزادان با اسهال حاد مي توانند به سرعت و شديدأ دچار کاهش آب بدن شوند و بنابر اين احتياج زودرس به بازيابي آب بدن دارند.به همين دلايل نوزادان بيمار با اسهال بايستي توسط پزشک اطفال براي تشخيص و درمان عفونتهاي زير ساختي بخوبي براي مهيا کردن آموزش استفاده مناسب از محصولات الکتروليتي خوراکي.

نوزادان با کاهش آب بدن متوسط تا شديد معمولأ با مايعات داخل رگي در بيمارستان درمان مي شوند.پزشک اطفال ممکن است تصميم بگيرد نوزادي را که دچار کاهش آب بدن ملايم به علت گاستروانتريت ويروسي است را در منزل با او ار اس خوراکي درمان کند.

نوزاداني که از شير مادر يا شير خشک استفاده مي کنند بايستي دريافت شير مادر را در خلال درمان بازيافت آب بدن rehydration phase در خلال بيماري خود ، اگر بوسيله استفراغ مانع نشود دريافت کنند. در خلال و براي مدت کوتاهي بعد از بهبودي از اسهال ويروسي ،بچه ها مي توانند دچار عدم تحمل لاکتوز به علت کمبود موقت اين آنزيم شوند،لاکتاز براي( هضم لاکتوز درشير)در روده کوچک لازم است. بيماران با عدم تحمل لاکتوز ميتوانند دچار اسهال بدتر همراه با دل پيچه هاي شکمي شوند،زماني که از محصولات لبني استفاده مي کنند.بنابراين بعد از رفع کم آبي بدن با او ار اس يک فرمول رقيق شده بدون لاکتوز و آب ميوه هاي رقيق شده توصيه مي گردد.محصولات شير بايستي تدريجأ که بچه بهبود مي يابد اضافه نمود.

بچه هاي بزرگتر و بالغين.در خلال موارد خفيف اسهال ، آب ميوه هاي رقيق شده،نوشيدني هاي ملايم حاوي قند،نوشيدني هاي خاص ورزشکاران و آب براي پيشگيري از کاهش آب بدن مي توان استفاده کرد.محصولات حاوي کافئين و لبنيات حاوي لاکتوز بايستي موقتا پرهيز کرد، چون که باعث بدتر شدن اسهال مي گردد.اگرکه حالت تهوع و استفراغ وجود ندارد ، غذاهاي جامد را بايستي ادامه داد.غذاهايي که معمولأ در خلال بيماري اسهال خوب تحمل مي شوند شامل برنج،غلات،موز، سيب زميني،و محصولات بدون لاکتوز است.

او ار اس را مي توان در اسهال هاي متوسط تا شديد که همراه با کاهش آب بدن در بچه هاي بزرگتر از ?? سال و همينطور در بالغين استفاده کرد. اين محلولها را به ميزان ?? سي سي به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن در خلال ? تا ? ساعت در موارد کم کاهش آب بدن و ??? سي سي به ازاي هر کيلوگرم از وزن بدن در خلال ? ساعت در موارد متوسط کاهش آب بدن داده مي شود.بعد از بازيافت آب بدن محلول او ار اس بايستي در ميزان ??? الي ??? سي سي به ازاي هرکيلو گرم از وزن به مدت ?? ساعت ادامه ، تا زماني که اسهال متوقف شود.دستورات توضيح داده شده بر چسب ها معمولأ نشان دهنده مقدار مناسب است.بعد از بازيابي آب بدن بچه هاي بزرگتر و بالغين بايستي خوردن مواد جامد را هر چه زودتر از سر بگيرند، در صورتي که تهوع و استفراغ وجود نداشته باشد.غذاهاي جامد بايستي شروع شود با برنج،غلات،موز،سيب زميني،و محصولات کم چرب و بدون لاکتوز.تنوع غذايي را ميتوان گسترش داد زماني که اسهال ناپديد شود.

چگونه اسهال درمان مي شود؟

جاذب ها.جاذب ها موادي هستند که آب را به خود جذب مي کنند.جاذب هايي که خورده مي شوند با آب در روده و کولون باند و مدفوع اسهالي را کمتر آبکي مي کنند.آنها همچنين ممکن است با مواد شيميايي سمي توليد شده به وسيله باکتري که علت ترشح مايع در روده بوده است باند شوند، هرچند که اهميت باند شدن با مواد سمي در کاهش اسهال نامشخص است.

دو جذب اصلي عبارتند از attapulgite و polycarbophil ، هر دو آنها بدون نسخه تجويزي در دسترس هستند.مثال هايي از محصولاتي که داراي attapulgite هستند :Donnagel ،Rheaban ،Diasorb .

Equilactin يک محصول ضد اسهال است که داراي attapulgite است، هرچند که ملينKonsyl, همچنين حاوي attapulgite است.Attapulgite وpolycabophil  در روده باقي مي مانند و بنابراين هيچ گونه عارضه جانبي خارج از دستگاه گوارشي ندارند.آنها گاه موجب يبوست و نفخ مي شوند.يک نگراني آن است که جاذب ها مي توانند با داروها باند شده و از جذب آنها جلوگيري کنند. به اين دليل توصيه مي شود که داروها چند ساعت بعد داده شود يعني زماني که جاذب ها در روده نباشند.

قابض هاAnti-motility)).داروهاي قابض داروهايي هستند که باعث شل شدن ماهيچه هاي روده کوچک و يا کولون مي شوند. اين شل شدن موجب آهسته حرکت کردن جريان داخل روده شده و زمان بيشتري را در اختيار گذاشته که آب در داخل روده و کولون از مدفوع جذب شود. دل پيچه هاي ناشي از اسهال نيز با شل شدن ماهيچه ها از بين ميرود.دو تا از داروهاي عمده قابض عبارتند ازLoperamide(Imodium) ، که بدون تجويز در اختيار است ،و ديفنوکسيلاتdiphenoxylate(lomotil) ، که احتياج به تجويز پزشک دارد.هر دو دارو از گروه داروهاي مخدر هستند(مثل، کدئين) ولي هيچکدام اثر کاهش دردي مخدر ها را ندارند. Loperamide اگر چه در رابطه با مخدرها است ولي اعتياد نمي آورد. ديفنوکسيلات داروي ساخت بشر اگر در دوزهاي بالا استفاده شود، به علت اثرات شبه مخدر و کيف(بالا بردن خلق) باعث اعتياد مي گردد. به خاطر جلوگيري از سوء مصرف ديفنو کسيلات ، يک داروي دوم به نام اتروپين به لوپراميد  در لوموتيل اضافه کرده اند. که اگر مقدار زياد لوموتيل مصرف کنند دچار اثرات جانبي ناراحت کننده اتروپين مي شوند. 

لوپراميد و ديفنوکسيلات سالم و کاملأ قابل تحمل هستند، هرچن که چند احتياط است که بايد در نظر گرفته شود.

- داروهاي قابض نبايد بون مشورت با پزشک براي درمان اسهالهاي متوسط تا شديد به علت بيماري کولون زخمدارulcerative colitis   ، کوليت به علت باکتريc.difficile  و عفونت هاي روده به وسيله باکتري هايي که هجوم به ديواره روده مي برند مانند شيگلا. استفاده از آنها مي تواند موجب التهابات جدي و طولاني شدن عفونتها شود.

- ديفنوکسيلات مي تواند موجب سرگيجه و خواب آلودگي شود، و احتياط هاي لازم را بايد به کار برد در صورتي که در حال رانندگي هستيد و يا کارهايي انجام ميدهيد که احتياج به هوشياري و دقت دارد.

- داروهاي قابض را نبايد در بچه هاي زير ? سال استفاده کرد.

- بيشتر اسهالهاي غير مهم و حاد بايستي در عرض ?? ساعت بهبود يابند . اگر علائم بهبود نيافت يا بدتر شد ، قبل از ادامه درمان با داروهاي قابض بايستي با يک پزشک مشورت شود.

ترکيبات بيسموت.فرآورده هاي زيادي حاوي بيسموت در سراسر جهان در دسترس است .بيسموت ساب ساليسيلاتbismuth subsalicylate(pepto bismole) در ايالات متحده در دسترس است.اين حاوي ? عنصر ذاتأ فعال به نام هاي بيسموت و ساليسيلات(آسپرين) است.چگونه مفيد بودن بيسموت روشن نيست، به استثناي اسهال مسافران و درمان عفونت H.pylori معده که مفيد بودن آن نشان داده شده است.همچنين واضح نيست که چگونه ساليسيلات بيسموت کار مي کند. گمان برده مي شود که بعضي از خواص شبه آنتي بيوتيکي را دارد که بر روي باکتري هاي موجب اسهال اثر مي گذارد.ساليسيلات يک ضد التهاب است و مي تواند ترشح آب را به وسيله کاهش التهاب کم کند.بيسموت همچنين ممکن است مستقيمأ باعث کاهش ترشح آب به وسيله روده شود.

پپتو بيسمول به خوبي قابل تحمل است . عوارض جانبي جزئي ان سياه شدن مدفوع و زبان است.در زمان استفاده از بيسموت بايستي چند توصيه را مد نظر داشت.

-  از آنجايي که حاوي آسپيرين است بيماراني که آلرژي با آسپيرين دارند نبايد از آن استفاده کنند.

-  پپتو بيسمول نبايستي همراه با داروهاي ديگر حاوي آسپيرين استفاده شود ،چون آسپيرين زيادي ممکن است خورده شود و موجب مسموميت با آسپيرين گردد، شايعترين تظاهر آن زنگ زدن در  گوش است.

-  آسپيرين در پپتو بيسمول باعث تشديد زخم معده مي شوند.

-  پپتو بيسمول و محصولات حاوي آسپيرين نبايستي به بچه ها و بالغين با آبله مرغان ،آنفلوانزا،و ديگر بيماري هاي ويروسي داده شود چون باعث ايجاد سندرم ري Reyes syndrome مي شود . سندرم ري يک بيماري جدي است که در شروع بر روي کبد و مغز تأثير گذاشته و منجر به نارسايي کبد و بيهوشي مي شود، همراه با حداقل مرگ ومير??%.

-  پپتو بيسمول نبايد به نوزادان و بچه هاي کمتر از ? سال سن داده شود.

چه زمان بايد از آنتي بيوتيک ها در اسهال استفاده کرد؟

بيشتر موارد اسهال حاد و کوتاه اثر هستند و احتياج به آنتي بيوتيک ندارند. آنتي بيوتيکها حتي براي بيشتر باکتريهايي که موجب عفونت و اسهال مي شوند، لازم نيست.آنتي بيوتيکها معمولأ زماني استفاده مي شوند که !- بيمار اسهال شديد وسمج داشته باشد،?- بيماراني که بيماري هاي ناتوان کننده مانند نارسايي قلبي،بيماري ريوي،و ايدز AIDS داشته باشند. ?- آزمايش مدفوع نشان دهنده انگل،عفونتهاي باکتريايي خيلي جدي مانند شيگلا و C.difficile باشد. ?-اسهال مسافران.

اسهال در يک نظر اجمالي

- اسهال يک افزايش در تعداد حرکات روده(دفع)،افزايش آبکي بودن مدفوع و يا هردو با هم است.

-  اسهال به وسيله افزايش ترشح مايع در روده ايجاد شده،جذب مايه از روده کاهش يافته و عبور مدفوع از روده تسريع مي يابد.

-  اسهال به صورت مطلق يا نسبي تعريف مي گردد.تعريف مطلق اسهال ،بيش از ? بار مدفوع در روز يا مدفوع آبکي.اسهال نسبي تعريف مي شود با افزايش تعداد دفعات مدفوع در روز يا آبکي تر شدن مدفوع در مقايسه با عادت معمول فرد.

-  اسهال ممکن است به صورت حاد يا مزمن باشد.و هر کدام داراي علل متفاوت و درمان هاي متفاوت هستند.

-  عوارض اسهال شامل کاهش آب بدن، اختلالات الکتروليت،و تحريک مقعد باشد.

- کاهش آب بدن را مي توان با محلولهاي الکتروليتي خوراکي درمان و اگر لازم باشد با مايعات داخل رگي.

-  آزمايشات مفيد در ارزيابي اسهال حاد شامل آزمايش مدفوع براي گلبولهاي سفيد و پارازيتها،کشت مدفوع براي باکتري،آزمايش مدفوع براي سم c.difficile و آزمايشات خوني براي اختلالات الکتروليتي.

-  آزمايشاتي که در ارزيابي اسهال مزمن مفيد هستند ،شامل آزمايش مدفوع براي پارازيتها،راديوگرافي از دستگاه گوارشUpper Gi series(UGI) ، تنقيه باريم،اندوسکوپي از مري معده و اثني عشر همراه با نمونه برداري، کولونوسکوپي همراه با نمونه برداري، تست تنفس هيدروژن، و اندازه گيري چربي در مدفوع.

-  اسهال ممکن است با جاذب ها Absorbent  ، داروهاي قابض (کم کننده حرکت روده)و ترکيبات بيسموت درمان شوند.

-  آنتي بيوتيکها نبايستي در درمان اسهال استفاده شوند تا زماني که توسط کشت معلوم شود که باکتري داريم که نياز به درمان با آنتي بيوتيک دارد، اسهال شديدي که از منشآ عفوني هستند، يا زماني که فرد بيماري زمينه جدي دارد.

                                                         منبع:    سايت پزشکان بدون مرز       http://www.pezeshk.us/?p=13075 

ارسال به دوستان/ ارسال نظر این مطلب را در گوگل حمایت کنید Bookmark and Share

معرفی پزشک جراحی بینی   انواع بیماری   تصاویر عمل بینی   دانستنی های پزشکی   تازه های پزشکی   پرسش از پزشک    نظرات بیماران  
          Supported by Mina Esmaili  تهران،  چهارراه پاسداران،  خیابان کلاهدوز(دولت)،  حدفاصل اختیاریه و دیباجی، ساختمان پزشکان 450          @All rights reserved
تلفن:22594585 22583291   فکس:22594515
 Email: info@dr-ameri.com
استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع آزاد است